Første spadestik på Energinet i Endrup | K.G. Hansen & Sønner A/S

Første spadestik på Energinet i Endrup

10. oktober 2016 - kl. 12:00

Første spadestik på Energinet i Endrup

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og bestyrelsesformand i Energinet.dk, Kim Andersen, tog mandag den 10. oktober, første spadestik til Danmarks første el-forbindelse til Holland.

Byggeriet, som KG skal opføre i hovedentreprise, består af af en konverterbygning på ca. 4.200 m2 samt en stor mængde mastefundamenter i terræn.

I 2019 kan to parallelle og 325 km lange kabler sende strøm frem og tilbage mellem de to lande. Kablerne er ca. 13 cm tykke og kan forsyne op til 700.000 husstande med strøm.
Tilbage