DGNB-certificering | Læs mere om hvad det betyder for dit projekt her

DGNB-certificering

Med en DGNB-certificering kan både nybyggeri og bygninger i drift blive vurderet i forhold til bæredygtighedens kvalitet både under og efter færdiggørelsen af projektet. På den måde er det muligt at sikre, at byggeriet lever op til en høj miljømæssig standard både indvendigt og udvendigt, og at borgere kan finde information om byggeriets påvirkning af området.

Er du interesseret i at få dit byggeprojekt certificeret, men er du i tvivl om, hvilken kategori din bygning hører under? I dette indlæg giver vi et overblik og de forskellige DGNB-certificeringer, hvilke krav de stiller til byggeriet, og hvilken betydning de har for byggeprocessen.

 

Hvad er DGNB-certificering?

DGNB-systemet er en certificeringsordning udviklet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri med henblik på at vurdere byggeprojekters bæredygtighed på flere parametre. DGNB-certificering kan gives til både store og små byggeprojekter, herunder blandt andet nye bygninger og omfattende renoveringer.

De kriterier, som byggeprojekterne vurderes ud fra, varierer i forhold til, hvilket byggeprojekt der er tale om. Dog er DGNB-systemets forskellige certificeringer alle baseret på FN’s definition af den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed, som tager udgangspunkt i tre hovedsøjler:

 1. Social bæredygtighed
 2. Økonomisk bæredygtighed
 3. Miljømæssig bæredygtighed

 

DGNB-certificering for byområder

Definitionen af et byområde omfatter et område på mindst 2 hektar med en bolighandel på 10-90 %. Da udvikling af hele byområder ofte er en flerårig proces, består certificeringen af byområder af tre individuelle faser: plancertificering, midtvejscertificering og endelig certificering. For at certificere et byområde skal alle områdets lods- og bygningsejere have godkendt certificeringen, som vurderes ud fra kriterier inddelt i fem hovedtemaer:

 1. Proceskvalitet
 2. Miljømæssig kvalitet
 3. Økonomisk kvalitet
 4. Sociokulturel og funktionel kvalitet
 5. Teknisk kvalitet

 

DGNB-certificering for nye bygninger og omfattende renoveringer

Ligesom DGNB-certificeringen for byområder er kriterierne for DGNB-certificeringen for nye bygninger og omfattende renoveringer også inddelt i de fem førnævnte hovedtemaer. Kategorien dækker over alle typer af nye bygninger, herunder:

 • Beboelse
 • Kontorbygninger
 • Uddannelse
 • Børneinstitutioner
 • Butikker
 • Hoteller
 • Bygninger med blandet anvendelse (certificeres under en FLEX-ordning)

 

Evalueringen af byggeriets standard bestemmes ud fra en endelig certificering, som først kan foretages, når bygningen står færdig. Den endelige certificering foretages typisk umiddelbart efter aflevering, men kan ske op til 3 år efter byggeriets afslutning.

Foruden den endelige certificering kan man også få udført en valgfri præ-certificering. En præ-certificering bruges til at identificere problemstillinger i projektmaterialets originale ambitionsniveau, da man på denne måde bedre kan sikre, at slutproduktet ender som forventet.

DGNB-certificering for bygninger i drift

DGNB-certificeringen for bygninger i drift er udviklet med henblik på at vurdere ejendomsstrategiens bæredygtighed ved bygninger, der har været i drift i mindst ét år. Certificering af bygninger i drift bruges som et værktøj, der tillader ejere, operatører og brugere af bygningen at udvikle en mere informeret og handlingsorienteret ejendomsstrategi med fokus på bæredygtighed.

Ved en DGNB-certificering for bygninger i drift stilles der krav om løbende evaluering i form af re-certificering med 3 års mellemrum. Hvis re-certificeringen fravælges, bortfalder certifikatet.

DGNB-certificering for villaer

DGNB-certificering for villaer drejer sig om bæredygtighedstiltag for nybyggede boliger af mindre karakter, herunder enfamiliehuse, flerfamiliehuse, mindre klyngeboliger og fritidshuse af op til 6 enheder på max 1500 m2 (max 250 m2 pr. bolig). Ved større boligprojekter, f.eks. rækkehuse, skal byggeriet certificeres i henhold til reglerne for nye bygninger og omfattende renoveringer.

Meningen med DGNB-certificeringen for villaer er, at man på denne måde har mulighed for at evaluere individuelle bygninger ud fra de samme kriterier, sådan at de forskellige boliger opnår en entydig, målbar standard, som lever op til certificeringens krav om bæredygtighed.

DGNB-certificering for rum

DGNB-certificering for rum er et nyt system, der er sat i verden for at fokusere på renovering og indretning af lejemål. Bygninger, som bruges til lejemål, gennemgår større eller mindre renoveringer under udskiftning af lejere, og i den forbindelse skal DGNB-certificering for rum skabe større synergi mellem bygningens ydre og indre rammer.

Ved at sætte fokus på lejeboligers indvendige projekter er målet med DGNB-certificering for rum, at løfte bæredygtigheden ved indvendig renovering og indretning. Dette indebærer:

 • Synliggørelse af bæredygtighedsniveauet for både eksisterende og nye tiltag
 • Understøttelse og optimering af processen ved renovering og indretning ift. bæredygtighed
 • Øget kvaliteten for branchens samlede bæredygtighed

 

Krav til DGNB-certificering

DGNB er et dynamisk system, hvilket vil sige, at kriterierne for at leve op til de forskellige DGNB-certificeringer opdateres løbende. På den måde sikrer ordningen, at nye byggerier altid lever op til en aktuel standard, som holdes op imod branchens nyeste viden og praksis.

Der stilles ikke krav om specifikke løsninger eller materialer for at leve op til en DGNB-certificering. I stedet evalueres byggeprojekter ud fra deres samlede performance, hvor kvaliteten af forskellige fokusområder får hver deres score og bidrager til den samlede vurdering.

Hvilke DGNB-certificeringer kan man få?

 • DGNB Bronze-certificering: gives til projekter med et performanceindeks på mindst 35%
 • DGNB Sølv-certificering: gives til projekter med et performanceindeks på mindst 50%
 • DGNB Guld-certificering: gives til projekter med et performanceindeks på mindst 65%
 • DGNB Platin-certificering: gives til projekter med et performanceindeks på 80% eller derover
 • Særlige DGNB-tillægsudmærkelser, herunder DGNB Planet, DGNB Diamant og DGNB Hjerte

 

Hvilke andre certificeringer for bæredygtighed findes der?

Foruden de forskellige DGNB-certificeringer findes der desuden andre certificeringsordninger med fokus på miljø og bæredygtighed. Blandt disse kan nævnes LEED, BREEAM og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Brug os som entreprenør

Hos KG Hansen tilbyder vi både totalentreprise og hovedentreprise. Leder du efter en samarbejdspartner som formår at lede projektet i henhold til bæredygtighedscertificeringer eller for dens sags skyld andre certificeringsordninger, så er vi et oplagt valg.

Vores mål er altid, at du som bygherrer ender med at stå med et færdigt byggeri, der matcher alle dine forventninger. Dette indebærer naturligvis også, at dit byggeri lever op til gældende krav for at leve op til ønskede certificeringsordninger, herunder blandt andet de forskellige DGNB-certificeringer.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål angående de forskellige former for bæredygtighedscertificeringer, eller er du eventuelt interesseret i at høre mere om vores entrepriseformer? Uanset hvilke spørgsmål du måtte have, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 15 70 20 eller kg@kgh.dk.