Dgnb-certificeret byggeri

DGNB er en tysk certificeringsordning, som er blevet oversat til danske vilkår, og går under navnet ”Green Building Council Denmark”. En bygning eller et byggeri kan opnå DGNB-certificering, hvis det opfylder en række krav inden for social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Det er med andre ord en måde at anerkende et byggeri, som vægter bæredygtighed højt.

Det er samtidig et værktøj, som kan være medvirkende til at skabe ro og struktur i byggeprocessen. Et smart værktøj, som vi hos KG Hansen kan tilbyde ved vores byggerier.

Fire grader inden for DGNB-certificering

Før en bygning kan DGNB-certificeres skal den leve op til en række kriterier inden for miljø, økonomi, teknik, social, proces og område. For hvert kriterie tildeles det pågældende byggeprojekt point. Disse point omregnes til evalueringspoints og udgør den samlede score, som en bygning har opnået.

Den samlede score afgør hvilket certifikat bygningen opnår. Der findes i alt fire certifikater; DGNB-bronze, sølv, guld og platin, hvoraf sidstnævnte er den højeste certificering.

Derudover kan en bygning tildeles to yderligere udmærkelser; diamant og hjerte. Diamant tildeles bygninger med en særlig flot arkitektur, mens hjerte tildeles byggerier, som gør en ekstra indsats for brugernes velvære. En DGNB-certificering er således din forsikring om, at byggeriet er blevet til på en bæredygtig facon.  

Fordele ved DGNB-certificering 

Der er en lang række fordele ved at få en bygning DGNB-certificeret. For det første er der den anerkendelse, der ligger i selve certificeringen, som viser, at bygningen lever op til en række krav inden for bæredygtighed. Det vil i sig selv gøre bygningen mere attraktiv og dermed lettere at sælge og til en bedre pris. Certificeringen øger værdien af en bygning.

Derudover er der den fordel, at bygninger som er DGNB-certificerede, typisk vil have færre udgifter til energi, drift og vedligehold. Det skyldes naturligvis ikke certificeringen i sig selv, men derimod de foranstaltninger, der er blevet foretaget i forbindelse med konstruktionen af bygningen. Det betyder samtidig, at der vil kunne opnås en højere lejeindtægt, hvis der er tale om en udlejningsejendom. Er der derimod tale om en bygning, som skal anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng, vil de ansatte i bygningen have et bedre indeklima og arbejdsmiljø, hvilket kan udmærke sig i højere jobtilfredshed.

En DGNB-certificering er med andre ord en god forretning, da de udgifter, der er forbundet med certificeringen, tjener sig ind på sigt. 

Sådan opnås DGNB-certificering

For at en bygning kan blive certificeret, skal den vurderes af en uddannet DGNB-auditor. Denne har ansvaret for at indlevere certificeringsdokumentation til verificering hos DGNB.dk, som er dem, der godkender DGNB-certificeringer i Danmark. Lever bygningen op til kravene, udstedes der et certifikat.

Der er en del arbejde forbundet med certificeringen, men det er det hele værd på sigt – ikke kun for byggeriet, men også for miljøet og for de mennesker, der skal færdes i bygningen.

Hos K.G. Hansen & Sønner A/S KG Hansen har vi uddannede DGNB-konsulenter, der kan indsamle materiale undervejs i byggeriet, der bruges som dokumentation og indsendes samlet til auditor, som efterfølgende afgør om byggeriet lever op til den ønskede certificering.

Prisen på DGNB-certificering

De primære omkostninger, der er forbundet med en DGNB-certificering, er udgifter til rådgivning samt udgifter til selve certificeringsprocessen.

Udgifterne til rådgivning afhænger af byggeriets størrelse og ambitionsniveau, men kan også svinge fra rådgiver til rådgiver. Priserne på rådgivning af DGNB-auditor er nemlig udelukkende baseret på markedsvilkårene.

Udgifterne til certificeringsprocessen dækker over et gebyr, som skal betales til DGNB.dk for at gennemgå dokumentationen. Gevinsterne ved at lade dit byggeprojekt DGNB-certificere overstiger dog altid de udgifter, der er forbundet med certificeringen, og ofte vil udgifterne til certificeringen udgøre en meget lille del af den merværdi, der skabes.

Global Timber  Lego House

 

Kontakt os her:

Brian Pedersen
Tilbudschef: Brian Pedersen M: 30 16 96 80 E: bp@kgh.dk
Stern Johansen
Entreprisedirektør: Stern Johansen M: 40 11 64 99 E: sj@kgh.dk