Fælleshåb, Middelfart

Opførelse af 22 nye boliger med tilhørende fællesarealer forpsykisk Udviklingshæmmede, samt mindre ombygninger i eksisterende hovedhus.

Boligerne er opført med bagvægselementer og vandskurrede facader og tagdækning udført som listedækning.

Fællesarealer er opbygget omkring en atriumgård i hver boliggruppe.

Bygherre: Middelfart Kommune
Arkitekt: SAHL Arkitekter A/S          
Udførelsesperiode: 2007 - 2008

 

Download reference
som pdf-fil