Lindevej, Billund

I totalentreprise opføres 35 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Bygningerne - henholdsvis i to og tre etager - opføres i bagvægselementer beklædt med cortenstål / cementbaserede facadeplader og med en tagkonstruktion i elementer med tagdækning i hhv. ”grønt tag” og solceller.

Opgaven udføres med stor fokus på "grønt byggeri", dvs. bæredygtighed ifm. valg af materialer, genanvendelse mv. og som lavenergiklasse 2015.

 

Bygherre: KIRKBI A/S
Arkitekt: schmidt hammer lassen
Ingeniør: Moe & Brødsgaard, Rådgivende Ingeniører
Udførelsesperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Energiform: Lavenergiklasse 2015

 

Download reference
som pdf-fil