Rosengården Esbjerg

Bebyggelsen Rosengården, er beliggende midt i Esbjerg og består af 30 almene boliger, fordelt på 5 blokke, hvoraf de 10 lejligheder er opført som ældreegnet.

Bygningerne er opført som traditionelt byggeri, bagvægge, dæk altaner og altangange i betonelementer. Facaderene er opmuret i en rødgul Petersminde teglsten. Taget er udført med gitterspær, belagt med røde teglsten. Døre og vinduer i træ-alu. Gulve er henholdsvis parket på strøer og klinker.

BYGHERRE:

 Esbjerg Almennyttige Boligselskab

ARKITEKT:

 RUM A/S

INGENIØR:

 Hundsbæk & Henriksen A/S

UDFØRELSESPERIODE:

 2012 - 2013

ENTREPRISEFORM:

 Totalentreprise

ENTREPRISESUM:

 29.000.000 kr.Rosengården, Esbjerg | Boligprojekter 2013 | K.G. Hansen & Sønner A/S
Download reference
som pdf-fil