Aros Åpark | KG Hansen | Boliger med erhvervslejemål i stueplan

Aros Åpark

Igangværende projekt: Projektet omfatter opførelse af punkthus, indeholdende dagligvarebutik i stueplan, samt 31 lejligheder i varierende størrelse i den fem etager høje bygning. Dertil kælder til butikslager samt bil- og cykelparkering – i alt et samlet areal på 3.000 m2.

Den seks etager høje bygning, opføres som en teglbygning med tilbagetrukne murerfelter og trapper ned mod den nærliggende å, hvorved der skabes tre forskudte tagterrasser til husets beboere. Udtrykket er meget åbent, med små nicher ved indgangspartier og de private altaner.

Det grønne byrum fortsættes i form af plantekasser ved etageadskillelserne, samt beplantning på opholdsarealerne.

Projektet forventes afleveret i foråret 2023.

Bygherre: Høgh & Rousing A/S
Arkitekt: Eriksen arkitekter
Ingeniør: Moe A/S
Udførselsperiode: 2021-2023
Entrepriseform: Hovedentreprise m/tidlig inddragelse
Entreprisesum: Ej oplyst

 

Download reference
som pdf-fil