J.M. Jensen - Skjern Fragtcentral

Opførelse af ny fragtcentral på 4.000 m² samt tilhørende administration i 2 etager på ca. 500 m². Begge bygninger er udført i sandwich betonelementer og er generelt udført med henblik på at begrænse efterfølgende bygningsvedligeholdelse mest mulig. Lagerdelen er desuden forsynet med 37 automatiske porte med dertilhørende læsseramper og sluser.

Omkring hele byggeriet er der samtidig udført en stor belægningsopgave med i alt 14.000 m² kørefaste belægning.

Bygherre: J.M. Jensen
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS           
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførelsesperiode: 2004
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 13.200.000 kr.
Download reference
som pdf-fil