Zleep Hotel, Billund

Opførelse af lufthavnshotel med 103 værelser i totalentreprise med et samlet areal på 3.050 m²

Byggeriet er opført med bagvægge og dæk i betonelementer og med skalmurede facader. Vinduesbåndene er placeret i et mørkt kontrastfelt med lodrette lameller.

Det kompakte byggeri opfylder strenge krav til lydisoleringen, både internt mellem værelserne og udadtil mod støjen fra lufthavnen.

Bygherre: Ejendomsinvest I/S
Arkitekt: RUMarkitekter AS               
Ingeniør: COWI A/S
Udførelsesperiode: 2006 - 2007
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 32.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil