Nyt Rådhus, Billund Kommune

Byggeriet omfatter om- & tilbygning af Rådhuset i Billund Kommune. Det omhandler bl.a. nedrivning og ombygning af kontorområde samt kælder. Endvidere en nybygning på ca. 250 m2 til kantine. Udover dette skal der laves udenoms arealer med tilhørende 190 parkeringspladser. Byggeriet skal opføres som energiklasse 2015 byggeri og udføres som betonelement-byggeri med udvendig facadeisolering beklædt med glas og aluminium fa-cadepartier. Tag udføres med udvendig isolering beklædt med tagpap.  

 

Bygherre: Billund Kommune
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S         
Ingeniør: Grontmij A/S
Udførelsesperiode: 2013 - 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 75.000.000 kr.

 


 

Download reference
som pdf-fil