erhvervsreferencer | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

Aqua d'Or

Igangværende projekt: Projektet omfatter opførelse af nye lagerfaciliteter med værkførerafsnit og ekstern velfærdsbygning samt overdækket areal. Lagerbygningen opføres i tre etaper grundet lagerets størrelse, som fordeler sig på i alt ca. 7.000 m2. Når lagerhallen står færdig, påbegyndes en overdækning af de eksisterende bygninger på ca. 1.000 m2. Det endelige projekt forventes afleveret primo maj 2020.

 

Bygherre: Aqua d'Or Mineral Water A/S
Arkitekt: Svend Poulsen A/S
Ingeniør: Svend Poulsen A/S
Udførselsperiode: 2019 - 2020
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 20.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil