Arice Innovationscenter

Igangværende projekt: Projektet omfatter samlet opførelse af en bygning på knap 10.000 m², herunder ca. 5.000 m² Pilot Plant, ca. 1.700 m² stueetage med laboratorier og foyer, ca. 1.700 m² 1. sal med kontorer og fællesarealer samt ca. 800 m² kælderetage med omklædningsfaciliteter og teknikrum. Centeret forbindes til eksisterende bygninger med en stålgangsbroforbindelse. Byggeriet udføres som et "high end" innovationsbyggeri med alle funktioner samlet under samme tag. Visuelt er bygningen opdelt i den vestlige del med 3 niveauer; kælder, laboratorier i stueetagen og kontorafsnittet på 1. sal. og den østlige del som er Pilot Plant området som en dobbelthøj forsøgsmejerihal. Langs øst og nordfacaden af Pilot Plant delen er der indskudt etagedæk, således at denne del har 2 etager. Ligeledes har den indlagte kerne 2 etager. Den øverste etage er primært til teknikrum og ventilationsaggregater. Det endelige projektet forventes afleveret efteråret 2021.

 

Bygherre: Arla Foods Ingredients
Arkitekt: Rambøll 
Ingeniør: Rambøll
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 170.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil