Byggerier pleje og omsorg | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

Fælleshåb

Projektet omfatter opførelse af 22 nye boliger med tilhørende fællesarealer for psykisk udviklingshæmmede, samt mindre ombygninger i det eksisterende hovedhus. Boligerne er opført med bagvægselementer, vandskurrede facader og tagdækning udført som listedækning. Fællesarealerne er bygget op omkring en atriumgård i hver boligklynge. 

 

 

Bygherre: Middelfart Kommune 
Arkitekt: SAHL Arkitekter A/S
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
Udførselsperiode: 2007 - 2008
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 19.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil