Hospitalsenheden Horsens; Obstetrisk / IVF

Byggeriet opføres som let modulbyggeri og sammenbygges med den eksisterende bebyggelse. Byggeriet udføres med stor hensyntagen til sygehusets samtidige drift. Byggeriet består af delvis nedgravet P-kælder, sengestuer/fødestuer på niveau 1 og kontorer og administration på niveau 2. Samlet areal udgør ca. 400 m² parkeringskælder samt 1.800 m² let byggeri. Råhuset er udført i lette præfabrikerede moduler hvorefter indvendig aptering pågår og udføres efter lukket bygning.

Bygherre: Region Midt, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 31.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil