Hospitalsenheden Horsens; Ny lægegang


Byggeriet omfatter i alt ca. 1.000 m2 og består af 600 m2 nye kontorer, samt 400 m2 disponibelt råhus, forberedt og klar til efterfølgende udnyttelse.

Byggeriet er udført i samme stil og med byggeprincipper som underliggende etage. Ydervægge og tag er udført som lette præfabrikerede elementer, der efterfølgende er blevet apteret på stedet. Overbygningen er udført i tæt samarbejde med sygehusets personale og med stor hensyntagen til sygehusets samtidige drift, med de udfordringer det medfører.

Bygherre: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 13.800.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil