Livsrum, Herning

Opførelse af ny kræftrådgivningscenter i Herning.
Byggeriet består af ombygning af eksisterende patricia-villa samt en ny tilbygning. Tilbygningen opføres med bærende bagmure i letbeton-elementer med udvendig Isolering og afsluttes med hvid facadepuds. Tagkonstruktionen udføres generelt med træspær (bjælkespær) oplagt på bærende vægge og indbyggede stålspær/-konstruktioner. Taget udføres med fast undertag i krydsfiner og underpap. Tagdækning afsluttes med tagbeklædning i papdækning.

Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Arkitekt: Claus Pryds Arkitekter 
Ingeniør: INGENIØR´NE A/S
Udførelsesperiode: 2013 - 2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 9.800.000 kr.

Download reference
som pdf-fil