pleje og omsorgs byggerier | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

Plejecentret Bøgildlund

Det nye plejecenter Bøgildlund i Ikast består af et daghjem, tilhørende servicearealer til omsorgs- og servicefunktioner samt 24 almene plejeboliger (i alt ca. 5.300 kvm) - med mulighed for opførsel af yderligere 3 x 24 boliger, hvis behovet opstår. Alle boliger er indrettet med stue og køkken i ét samt bad og har derudover adgang til fælles træningsfaciliteter samt spise- og opholdsarealer. Visionen med det nye plejecenter er at beboerne skal føle sig trygge samt blive stimuleret til aktivitet såvel ude som inde. i kraft af plejecentrets sløjfeform kan beboerne trygt færdes og navigere rundt i huset. De omkringliggende grønne områder bestående af gårdrum og sansehave er designet efter samme princip med snoede stier, der sikrer, at beboerne let kan orientere sig og finde tilbage til udgangspunktet. Det nye plejecenter erstatter plejeboligerne og daghjemmet på Frisenborgparken.

Bygherre: Ikast-Brande Kommune 
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S / Force4
Ingeniør: Arne Elkjær A/S / Wissenberg
Udførselsperiode: 2017 - 2019
Entrepriseform: Råhusentreprise
Entreprisesum: 20.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil