pleje og omsorgs byggerier | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

Plejecentret Bøgildlund

Plejecentret Bøgildlund er udformet med særlig fokus på demente. Centret består af et daghjem med tilhørende servicearealer til omsorgs- og servicefunktioner samt 24 almene plejeboliger (i alt ca. 5.300 kvm) – med mulighed for opførsel af yderligere 3 x 24 boliger. Alle boliger er indrettet med stue og køkken i ét samt bad og med adgang til fælles træningsfaciliteter samt spise- og opholdsarealer. Visionen for det nye plejecenter er, at beboerne skal føle sig trygge, hjemme og have mulighed for at bevæge sig – inde såvel som ude. Hovedbygningens klare og enkle disponering gør det nemt for beboerne at orientere sig, hvilket skaber ro og tryghed. Arkitekturen er inspireret af områdets arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. De omkringliggende grønne områder, bestående af bl.a. gårdrum og sansehave, er designet med snoede stier, der sikrer, at beboerne let kan orientere sig og finde tilbage til udgangspunktet.

Bygherre: Ikast-Brande Kommune 
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S / Force4
Ingeniør: Arne Elkjær A/S / Wissenberg
Udførselsperiode: 2017 - 2019
Entrepriseform: Råhusentreprise
Entreprisesum: 20.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil