Første spadestik Odder Sundhedshus

10. maj 2021 - kl. 03:53

I Vitapark, Odder er vi i gang med opførsel af det nye sundhedshus og torsdag den 6. maj kunne vi i sol, regn og hagl,  ta’ det første spadestik.

Der blev som traditionen byder, holdt taler af hhv. Borgmester Uffe Jensen samt kommunaldirektør Henning Haahr – efterfulgt af et leve for det kommende byggeri.

Det nye sundhedshus der skal DGNB-certificeres, indeholder tre lægeklinikker, akut- og korttidspladser samt trænings- og rehabiliteringsfaciliteter -  i alt ca. 6.300 m2 fordelt på fire etager samt en parkeringskælder.

Vitapark fremstår i dag som en grøn oase med entydigt materialevalg i røde tegl, hvor det nye Sundhedshus opføres i tilsvarende materialer og vil med de skrånende tage, skabe en naturlig sammenhæng der understreger stedets karakter.

Tilbage