Kastanje Allé

Projektet omfatter opførelsen af 26 almene boliger fordelt på 2 punkthuse i 2 etager med 4 lejligheder i hver og 9 dobbelthuse med 2 lejligheder i hver. Dertil opføres en mindre varmebygning med gaskedler og viceværtfaciliteter samt tilhørende skure til den enkelte bolig. Endvidere omhandler projektet nye veje og parkeringsarealer samt gartnerarbejde. Boligerne er hhv. 108 og 110 m2 og opføres med råhus i betonelementer, facaderne udføres med skalmur. Tagkonstruktionen er lette konstruktioner med tagpap.

 

Bygherre: Andelsforeningen Odinsgaard
Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Udførselsperiode: 2015- 2016
Entrepriseform: Bygningsentreprise
Entreprisesum: 18.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil