Billund Lufthavn

Projektet omfatter ombygning af nyt Security og Check-in område i Billund Lufthavn. Ombygningen omfatter butikker og café-område ihv. airside og landside samt niveau 1og 2 i Security delen.

Projektet er en kompleks sag der kræver et tilrettelagt samspil mellem alle parter, det være sig både lufthavnens medarbejdere, tilsynet samt alle beskæftigede håndværkere.

Et projekt med stor fokus på sikkerhed og kontrol. Kommunikation og arbejdsmiljø er altafgørende, da Lufthavnens fortsatte drift er nødvendig.  

Bygherre: Billund Lufthavn A/S
Arkitekt: RUMarkitekter A/S   
Ingeniør: ISC / Rambøll / Cowi
Udførelsesperiode: 2011 - 2012
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum 6.700.000 kr.

Download reference
som pdf-fil