Billund Lufthavn fra 2012 | K.G. Hansen & Sønner A/S | entreprenørvirksomhed

Billund Lufthavn

Projektet består af en ombygning af et nyt security- og check-in-område i Billund Lufthavn. Ombygningen består af butikker og caféområde ihv. airside og landside samt niveau 1 og 2 i security-delen.

Projektet er en kompleks sag, der kræver et tilrettelagt samspil mellem alle parter, det være sig både lufthavnens medarbejdere, tilsynet samt alle beskæftigede håndværkere.

Der er tale om et projekt med stor fokus på sikkerhed og kontrol. I den forbindelse er kommunikation og arbejdsmiljø altafgørende grundet  lufthavnens fortsatte drift. 

 

Bygherre: Billund Lufthavn A/S
Arkitekt: RUM arkitekter A/S   
Ingeniør: ISC / Rambøll / Cowi
Udførelsesperiode: 2011 - 2012
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum: 6.700.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil