Billund Lufthavn

Projektet består af en ombygning af et nyt security- og check-in-område i Billund Lufthavn, samt en ombygningen af butikker og caféområde i henholds vis airside og landside samt niveau et og to i security-delen.

Projektet er en kompleks sag, der kræver et tilrettelagt samspil mellem alle parter, det være sig både lufthavnens medarbejdere, tilsynet samt alle beskæftigede håndværkere.

Der er tale om et projekt med stor fokus på sikkerhed og kontrol. I den forbindelse var kommunikation og arbejdsmiljø altafgørende grundet  lufthavnens fortsatte drift. 

 

Bygherre: Billund Lufthavn A/S
Arkitekt: RUM arkitekter A/S   
Ingeniør: ISC / Rambøll / Cowi
Udførelsesperiode: 2011 - 2012
Entrepriseform: Storentreprise
Entreprisesum: 6.700.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil