Interacoustics

Byggeriet omfatter en ny domicilejendom til Interacoustics i Middelfart. Bygningen er omkring 6000 m2 fordelt på tre fulde etager samt en etage med delvis kælder og parterre. Bygningen huser Interacoustics' montage- og udviklingsafdeling, salg og marketing, projektledelse og logistik, IT og økonomi, serviceafdeling samt stabs- ledelsesfunktioner. Byggeriet er opført iht. lokalplan bl.a. hvad angår disponering, arkitektur og materialevalg mv. 

Bygherre: Interacoustics A/S
Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S 
Ingeniør: Viborg Ingeniørerne A/S
Udførselsperiode: 2014 - 2015
Entrepriseform: Råhusentreprise 
Entreprisesum: 26.800.000 kr.  

Download reference
som pdf-fil