Boinstitution, Vilstrupvej

Nybygning og ombygning af eksisterende institution til 25 beboere med nedsat funktionsevne, udviklingshæmmede, fysiske handicap ol. samt tilhørende administration. Institutionen fremstår i dag som 4 seperate bygninger, med 6-7 boliger og fælles opholdsarealer. Den gamle bygning er ombygget til administration. Hele byggeriet er udført i tæt samarbejde med bygherre, da stedet under hele processen skulle være i drift.


 
 

Bygherre: Sønderjyllands Amt
Arkitekt: Frost Larsen A/S     
Ingeniør: Strunge & Hartvigsen A/S   
Udførelsesperiode: 2005 - 2007
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 21.100.000 kr.

Download reference
som pdf-fil