Billund Boligforening

Renovering af tagkonstruktion samt omfugning af gavle på tæt-lav boligbyggeri.

Bygherre: Billund Boligforening     
Arkitekt: Arkiteq A/S          
Ingeniør: Ingen
Udførelsesperiode: 2008 - 2009
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 6.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil