Hovedentreprise

Er du i tvivl om hvilken slags entrepriseform, du skal vælge til dit byggeprojekt? Når du skal vælge entrepriseform, har du tre forskellige muligheder på hånden: fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Men hvilken entrepriseform giver bedst mening for dig og dit byggeprojekt? 

Hos KG Hansen har vi som virksomhed over hundrede års erfaring med entreprise. Er du interesseret i at blive bedre rustet til at vælge den bedste løsning for dig og dit byggeprojekt? I så fald har vi delt lidt af vores viden om hovedentreprise her.

Generelt om de tre entrepriseformer

I bund og grund handler dit valg af entrepriseform om, hvor stor en del af byggeprojektet du selv ønsker at have indflydelse på, og hvor stor en del af ansvaret, du ønsker at overlade til entreprenøren:

  1. Totalentreprise: Totalentreprenøren har det fulde ansvar for byggeprojektet fra start til slut.
  2. Hovedentreprise: Bygherren har ansvar for den indledende fase, mens hovedentreprenøren har det overordnede ansvar for resten af byggeprojektet.
  3. Fagentreprise: Bygherren har det fulde ansvar for hele byggeprojektet.

 

Hovedentreprise - hvem står for hvad?

Med hovedentreprise har du som bygherre selv ansvar for den indledende fase. Det betyder, at du selv udarbejder projektmateriale, og at du også selv skal indhente byggetilladelse og diverse godkendelser. Når du og dine rådgivere har færdigudarbejdet dit byggeprojekt, sender du faklen videre til din hovedentreprenør, som så overtager al koordinering og projektstyring herfra.

 

Hovedentreprise vs totalentreprise

Hvad er bedst, hovedentreprise eller totalentreprise? Spørgsmålet handler om, hvor stor indflydelse du som bygherrer ønsker at have på dit byggeprojekt. Har du begrænset erfaring med byggeprojekter og ingen stærke holdninger til byggeriets udførelse og arkitektur, så er totalentreprise den klart nemmeste løsning. Ønsker du derimod at have større indflydelse på, hvordan og hvorledes arbejdet udføres, men uden at stå for selve byggeprocessen, så er hovedentreprise en fordelagtig løsning.

Totalentreprise - alt i én løsning

Med totalentreprise kan du indgå en alt inkluderende kontrakt med en professionel og erfaren totalentreprenør, der ud fra dine ønsker og idéer sørger for, at dit byggeprojekt udføres til punkt og prikke. En totalentreprenør står dermed både for den indledende fase og alle øvrige faser, herunder kontraktindgåelser med underentreprenører og styring af alle byggeopgaver.

Hovedentreprise - større indflydelse på dit byggeprojekt

Hvis du vælger totalentreprise, har du som bygherre begrænset indflydelse på byggeprojektet. Ved at vælge hovedentreprise kan du derimod selv stå for tegninger og beskrivelser af dit byggeri, hvorefter hovedentreprenøren har til opgave at føre dit byggeprojekt ud i livet.

 

Tidlig inddragelse ved hovedentreprise

Hos KG Hansen går vi ved alle entrepriseformer ind for tæt samarbejde mellem bygherre og entreprenør. I vores optik er det ikke bare sund fornuft men også en klar fordel, når der skal bygges bro mellem planlægning og udførelse.

Ved at inddrage din entreprenør tidligt i processen kan du nemlig sikre, at alle visioner for byggeriet stemmer overens med virkeligheden, og at både tidsmæssige og økonomiske rammer giver mening og kan overholdes.

Hvad er forskellen på en hovedentreprise og en totalentreprise?

Forskellen på hovedentreprise og totalentreprise er, at du som bygherrer for et byggeri med hovedentreprise selv er ansvarlig for den indledende fase af byggeprojektet, mens du med totalentrepise overdrager al projekt- og byggestyring til en totalentreprenør.

Hvad er hovedentreprise?

Hovedentreprise er en entrepriseform, hvor du som bygherrer har ansvar for den indledende fase af byggeprojektet, dvs. udarbejdelse af tegninger og beskrivelser samt indhentning af diverse godkendelser. Herefter overdrages både projektstyring og byggestyring til en hovedentreprenør.

 

Skal vi vække dit byggeprojekt til live?

Hos KG Hansen tilbyder vi både totalentreprise og hovedentreprise, og vores mål er altid, at du som bygherrer ender med at stå med et færdigt byggeri, der matcher alle dine forventninger.


Måtte du have nogen som helst spørgsmål angående vores entrepriseformer og eventuelle byggeprojekter, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 15 70 20 eller kg@kgh.dk.