Samarbejdsformer

KG tilbyder arbejder udført i forskellige entrepriseformer. For alle former gælder, at beton- og murerarbejde samt elementmontage normalt udføres som egenproduktion.

Totalentrepriser

En totalentreprise er baseret på bygherrens ønsker og ideer. KG udvælger arkitekt, ingeniør og underentreprenører, og forestår ledelsen af det totale projekt fra projektering og myndighedsbehandling til udførelse og aflevering.

Hvis bygherren har specielle ønsker mht. samarbejdspartnere, vil disse naturligvis blive inddraget i forløbet.

Totalentrepriseformen koordineres og planlægges i et tæt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør i en organisation med en gennemgående kontaktperson.

Med andre ord: KG Hansen er i stand til at påtage sig det totale ansvar for ethvert byggeri - fra idé, over projektering, til udførelse og aflevering.


Hovedentrepriser

Hovedentrepriser er baseret på et færdigudarbejdet projekt (tegninger og beskrivelse).

Projektet udarbejdes af bygherrens egne rådgivere, som ligeledes afklarer alle myndighedsforhold.

KG udvælger underentreprenører, og forestår ledelsen af byggeriet fra opstart til aflevering. Dvs. at koordinering og planlægning af alle arbejder på byggepladsen varetages af KG.

Hele udførelsen ligger i KG regi. Ved en hovedentreprise indgår bygherren kun aftale med én entreprenør. Med faglig kompetence og stor erfaring inden for projektledelse sikres, at byggeprocessen forløber planmæssigt.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med bygherren og dennes rådgivere.


Tidlig Inddragelse

En samarbejdsform der som navnet antyder har entreprenøren med til de allertidligste møder, når et nyt byggeprojekt opstartes.

Med bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør omkring bordet på et meget tidligt stadie, sikres at det som bliver tænkt, faktisk kan bygges i virkeligheden, samt at den økonomiske ramme og tidsplan kan overholdes.

Tidlig inddragelse udføres som en tillægsaftale til entreprisekontrakten og kan praktiseres uanset entrepriseform.

Hvis du vil have uddybende materiale om tidlig inddragelse, kan du hente vores e-bog her.