Rosengården

Bebyggelsen Rosengården er beliggende midt i Esbjerg og består af 30 almene boliger fordelt på 5 blokke, hvoraf de 10 lejligheder er opført som ældreegnede.

Bygningerne er opført som traditionelt byggeri med bagvægge, dækaltaner og altangange i betonelementer. Facaderne er opmuret i en rødgul Petersminde-teglsten. Taget er udført med gitterspær og belagt med røde teglsten. Døre og vinduer i træ-alu. Gulve er henholdsvis parket på strøer og klinker.

 

Bygherre: Esbjerg Almennyttige Boligselskab
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførselsperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 29.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil