Højvangsgården

Byggeriet omfatter opførelse af et tæt-lavt boligbyggeri i Egebjerg ved Horsens. Projektet består af otte rækkehuse i ét plan, som hver indeholder fire boliger, med tilhørende fælleshus. Der er tale om almene familieboliger disponeret med fokus på tryghed, fællesskab og adgangsforhold, med fokus på let tilgængelighed.

Det murede byggeri er udført med bagvægge i porebetonblokke og facader bestående af blødstrøgne teglsten, og tagkonstruktionen er udført med trægitterspær samt isolering. Selve tagbeklædningen er listedækket tagpap med tilhørende zinktagrender og -nedløb. Over det store, centrale rum i fælleshuset er tagkonstruktionen udført som bjælkespær med loft til kip.

Med byggeriets fleksibilitet og tilgængelighed samt placering i forlængelse af et plejehjem henvender boligerne sig primært til seniorer. Den samlede bebyggelse er fordelt på i alt ca. 2.985 kvm.

Bygherre: Horsens Andelsboligforening af 1954
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførselsperiode: 2017 - 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 28.500.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil