Højvangsgården Horsens | KG Hansen | entreprenør

Højvangsgården

Byggeriet omfatter opførelse af et nybygget tæt-lavt boligbyggeri i Egebjerg ved Horsens. Projektet består af 8 rækkehuse i et plan, som hver indeholder 4 boliger. Derudover opføres et fælleshus på arealet. Byggeriet er et muret byggeri med bagvægge i porebetonblokke og facader i teglsten. Tagkonstruktionen er udført med trægitterspær, isolering samt tagbeklædning af listetækket tagpap. Over fællesrummet i fælleshuset er tagkonstruktionen bjælkespær med loft til kip.

Bygherre: Horsens Andelsboligforening af 1954
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførselsperiode: 2017 - 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 28.500.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil