Fjordudsigten, etape II

Projektet omfatter opførelse af etape II ved Ringkøbing Fjord og består af 37 almene boliger som er opført efter den tyske passivhusstandard, der kan sidestilles med ultra lavenergi huse. 

Et skærpet fokus på energieffektivitet fra start spiller en afgørende rolle for CO2-besparelsen, hvilket blandt andet betyder at husene - som er opført i bærende trækonstruktioner, med skifer- og træfacader - har en større mængde isolering end reglerne foreskriver, er et kompakt byggeri for derved at mindske overflader, har orientering mod syd for optimal udnyttelse af sol og dagslys m.m.

Boligernes lave varme- og energibehov dækkes blandt andet af solceller med et såkaldt flowbatteri, der lagrer overskudsstrøm. De omkringliggende udendørs arealer har fokus på biodiversitet og dermed så få stisystemer/veje som muligt.

I juni 2023 offentliggjorde BUILD, Aalborg Universitet en undersøgelse, hvor de kortlægger 25 best practices byggerier, målt i forhold til klimaaftryk. Her skilte Fjordudsigten i Ringkøbing sig ud med det laveste CO2-aftryk for færdigbyggede boliger.

Projektet er afleveret til bygherre i november 2023.

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Boligforening
Arkitekt: Bjerg Arkitektur A/S
Ingeniør: Erasmus & Partnere, rådgivende ingeniører
Udførselsperiode: 2022 - 2023
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum:
 -
Download reference
som pdf-fil