Danisco - Råstoflager

Opførelse af 6.500 m2 råstoflager samt 500 m2 administrations- og personalebygning.

Bygningerne er opført i betonelementer med bærende facader.

 

Bygherre: Danisco A/S
Ingeniør: Rambøll A/S                       
Udførelsesperiode: 2004
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 19.800.000 kr.
Download reference
som pdf-fil