J.M. Jensen - Skjern Fragtcentral

Opførelse af ny fragtcentral på 4.000 m2 samt tilhørende administration i to etager fordelt på i alt ca. 500 m2. Begge bygninger består af sandwich betonelementer og er generelt udført med henblik på at begrænse efterfølgende bygningsvedligeholdelse mest muligt. Lagerdelen er desuden forsynet med 37 automatiske porte med dertilhørende læsseramper og sluser.

Omkring hele byggeriet er der samtidig udført i alt 14.000 m2 kørefast belægning.

Bygherre: J.M. Jensen
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS           
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførelsesperiode: 2004
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 13.200.000 kr.
Download reference
som pdf-fil