Bolig & Stil, Grindsted

Opførelse af nyt bolighus i Grindsted.

Bygningen er opført i sorte betonelementer med bærende facader. Ved indgangsparti og facade er der udført arkade.
Butikken er indrettet med indskudte dæk for udstilling og kontorer.
Samlet areal for bygningen er ca. 1.500 m²

Bygherre: Bolig & Stil
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kloden              
Ingeniør: Østergaard Grindsted  A/S
Udførelsesperiode: 2004 - 2005
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 7.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil