FK Trådindustri, Filskov

Byggeriet omfatter i alt 2.600 m2. Heraf udgør produktion og lager ca. 2.000 m² og administration / velfærdsfaciliteter ca. 500 m².

Produktionen er opført i betonelementer og administrationen er opført som en let bygning med facader i træ/zink/glas.

 

Bygherre: FK Trådindustri
Arkitekt: Arkitekter MAA Leo Fyhring Jensen               
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførelsesperiode: 2006 - 2007
Entrepriseform: Hovedentreprise i partnering
Entreprisesum 17.700.000 kr.

Download reference
som pdf-fil