Uni-Chains

Ny produktions- og lagerhal med tilhørende kontorer og personalefaciliteter på i alt ca. 9.500 m2.
Byggeriet er udført - med læsseramper - i sandwichelementer, med et indskudt dæk og med tagkonstruktion i TT-elementer og trapetzplader. Gulvkonstruktion er udført som fugefrit gulv.
Bygningen opvarmes med overskudsvarme fra virksomhedens plaststøbeproduktion.

Bygherre: Uni Chains A/S
Arkitekt: RUMarkitekter A/S
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførelsesperiode: 2007 - 2009
Entrepriseform: Hovedentreprise 
Entreprisesum 53.500.000 kr.

Download reference
som pdf-fil