Beirholms Væverier

Byggeriet omfatter opførelse af nyt domicil - bestående af 800 m2 kontor og mødefaciliteter, samt wellness- og showroom i tre etager. Foruden adm. afdeling er der opført to lagerhaller på i alt ca. 4.000 m2. Facaderne er udført som bagvægselementer med skalmuring i røde teglsten, kombineret med glaspartier og granitbeklædning. 

 

Bygherre: Beirholms Væverier A/S
Arkitekt: Ravn Arkitektur A/S  
Ingeniør: COWI A/S
Udførselsperiode: 2008 - 2010
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 75.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil