Jysk Landbrugsrådgivning

Projektet omfatter opførelse af to kontorbygninger, på hver ca. 5.000 m², i totalentreprise placeret i hhv. Billund og Esbjerg.

Byggeriet omfatter kælder med depot, teknik og garage samt stueplan, 1.- og 2. sal med kantine, mødelokaler og kontorer. Bygningerne er udført som atriumhuse og er organiseret som to-etagers volumener placeret ovenpå en større base, som udgør bygningernes stueetage.

 

Bygherre: Jysk Landbrugsrådgivning
Arkitekt: Lolk Arkitekter / Link Signatur
Ingeniør: COWI A/S
Udførelsesperiode: 2008 - 2010
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 129.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil