NAC, Hangar

Opførelsen af hangaren omfatter 1430 m² samt kontor- og administrationslokaler på 493 m². Bygningens bærende konstruktion består af stålrammer, og den lette tagkonstruktion er udført i eternit. Derudover er loftet af træbeton, og facaderne er sandwich-betonelementer med fritlagt norsk marmor. Indvendigt er de bærende skillevægge og etagedæk udført i betonelementer. Skillevæggene ved kontorer og møderum er udført som lette gipsvægge, og til lofterne er der anvendt træbeton. Hangarportene er udført med 3 stk. Butzbach stabelporte i glasfiber, og portåbningen har en bredde på 29,60 m og en højde 5,8 m – 9,5 m.

Bygherre: NAC A/S 
Arkitekt: RUM arkitekter A/S  
Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen A/S
Udførselsperiode: 2011 - 2012
Entrepriseform: Hovedentreprise 
Entreprisesum: 12.000.000 kr.

 Download reference
som pdf-fil