Vejle Spildevand

Bygningen er et pælefunderet elementhus, der er isoleret udvendigt og afsluttet med facadepuds i system ISOVER. Huset er endvidere opført med solceller på taget og paptaget er, af miljømæssige årsager, dækket med en sedumbelægnig (svensk mos), som forsinker regnvandets tilstrømning til kloaknettet. Indretning med kontorer på 1. sal og med velfærdsfaciliteter i stueetage. 

 

Bygherre: Vejle Spildevand A/S
Arkitekt: RAVN Arkitektur A/S  
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Udførelsesperiode: 2011 - 2012
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 16.900.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil