NAC, Administration

Projektet omfatter opførelse af ny toetagers bygning indeholdende en fløj med indgangsparti og to kontorfløje. Bygningen er udført i sandwichelementer og med bærende skillevægge. Etagedækket og tagkonstruktionen er udført som huldæk; etagedækket med slidlag og taget med kileskåret isolering og tagpap. De ikke-bærende skillevægge er udført som lette skillevægge. I stueetagen er loftet monteret på forskalling, mens der på 1. sal er udført nedstroppede lofter. 

Bygherre: Nordic Aviation Capital A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kloden 
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførselsperiode: 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 26.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil