Vejle Politigård

Projektet omfatter en vidtgående energirenovering af Vejle Politigård. Der er bl.a. foretaget udskiftning til lavnenergi vinduer, -facade og tagisolering. Renoveringen omfatter endvidere flere energibesparende tiltag på tekniksiden, såsom etablering af solcelleanlæg på taget, installation af ventilationssystem med varmegenvinding samt etablering af jordvarmeanlæg. De mange bæredygtighedstiltag og en effektivt isoleret klimaskærm har resulteret i en certificering som Passivhus, hvilket betyder, at bygningen lever op til krav om at nedbringe energiforbruget markant og derved efterlade et markant lavere Co2-aftryk.

 

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Creo Arkitekter A/S     
Ingeniør: Niras A/S
Udførselsperiode: 2013 - 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 17.150.000 kr.

Download reference
som pdf-fil