Vejle Politigård | K.G. Hansen & Sønner A/S | entreprenørvirksomhed

Vejle Politigård

Byggeriet består i en energirenovering af Vejle Politigård. Projektet omfatter bl.a. udførelse af ny facade bestående af facadeisolering med puds og tilhørende nye facadepartier, tagflade efterisoleres med ny tagpapdækning. Det omfatter endvidere flere energibesparende tiltag på tekniksiden, såsom etablering af solceller på tag, renovering af ventilationssystem samt etablering af jordvarme. Hele byggeriet påtænkes udført efter passivhus konceptet.


 

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Creo Arkitekter A/S     
Ingeniør: Niras A/S
Udførselsperiode: 2013 - 2014
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 17.150.000 kr.

Download reference
som pdf-fil