Naturstyrelsen | KG Hansen | Entreprenørvirksomhed

Projektet omfatter en om- og tilbygning for Naturstyrelsen, som i 2016 rykkede sit hovedsæde fra København til den gamle skovridergård i Randbøl mellem Vejle og Billund.
Ambitionen har været, at tilbygningen arkitektonisk skulle underordne sig den gamle skovridergård i form af et enkelt design, som er inspireret at de eksisterende bygninger. Den nye kontorbygning, som fordeler sig på tre etager, er opført i røde teglsten med røde indfarvede fuger og en tagdækning i rødt vingetegl. Stueetagen og 1. sal er indrettet med kontorer og parterreetagen med udsigt mod skoven rummer kantine, mødelokaler, køkken, arkiv, teknikrum og et atrium, som skaber forbindelse mellem de tre etager. Hele byggeriet er udført under stor hensyntagen til husets samtidige drift under hele byggeperioden. 

 

Bygherre: Naturstyrelsen
Arkitekt: CREO ARKITEKTER A/S
Ingeniør: NIRAS A/S
Udførselsperiode: 2015-2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 25.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil