Ny Parkeringsetage, Andreas Steenbergs Plads

Projektet omfatter opførelse af en ca. 2.500 m2 parkeringsetage i partneringeniveau, som ligger i umiddelbar tilknytning til en af boligforeningens afdelinger. Arealet er udnyttet til ca. 90 parkeringspladser samt depotrum mv. Ovenpå parkeringsetagen er der anlagt en "taghave", som i dag er et offentligt tilgængeligt område lige overfor Horsens Banegård. Byggeriet er overordnet et betonelementbyggeri, hvor de bærende dele primært består af betonelementdæk, -bjælker og -søjler. Kælderydervæggene er præ-fabrikerede betonvægge, som optager og viderefører jordtryk fra det omkringliggende terræn til de stabiliserende konstruktioner.

 

Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard
Arkitekt: D.A.I.
Ingeniør: D.A.I.
Udførselsperiode: 2016 - 2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 12.000.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil