Dagli'Brugsen

Dagli’Brugsen i Sønder Felding har et samlet areal på ca. 1.000 m2 etagemeter fordelt på butik, lager, bake-off afdeling samt personale- og kontorfaciliteter. Dermed er butiksarealet næsten fordoblet sammenlignet med byens gamle Brugs. Butikken, som er tegnet af Ginnerup Arkitekter, er, som én af de første Dagli’Brugser, indrettet efter COOPs nyeste koncept for butikker i kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. Visionen for den nye Brugs har været at skabe en moderne dagligvareforretning med fokus på madoplevelser, lokale varer og behagelige omgivelser. Brugsen er opført som lavenergibyggeri i form af varmegenvinding og varmepumpeteknologi, som gør bygningen selvforsynende med varme.

Bygherre: COOP Danmark A/S
Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
Udførelsesperiode: 2018
Entrepriseform: Totalentreprise 
Kontraktsum: 9.400.000 kr.
Download reference
som pdf-fil