Ny Multihal, Billund Lufthavn

Igangværende projekt: Projektet omfatter udvidelse af lager- og kontorfaciliteter samt ankomst-, check-in- og security-område. Med den nye tilbygning frigives et stort areal i lufthavnens eksisterende terminal til gavn for såvel passagerer som personale. Den nye multihal fordeler sig på i alt ca. 6.500 etagemeter fordelt på 4 etager og er kendetegnet ved en stor grad af fleksibilitet og multifunktionalitet. Arkitektonisk fremstår huset som en naturlig og harmonisk forlængelse af den nuværende terminalbygning med facadens kombinerede glas- og aluminiumspartier samt den krumme tagkonstruktion, som underlægges den eksisterende terminal. Sammenhængen mellem den eksisterende og nyopførte terminal understreges yderligere med en niveaufri adgang de to bygninger imellem.

 

Bygherre: Billund Lufthavn A/S
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførselsperiode: 2018 - 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 100.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil