Ny Multihal, Billund Lufthavn 2019 | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

Nyt Multihus, Billund Lufthavn

Igangværende projekt: Projektet omfatter udvidelse af lager- og kontorfaciliteter samt ankomst-, check-in- og security-område. Med den nye tilbygning frigives et stort areal i lufthavnens eksisterende terminal til gavn for såvel passagerer som personale. Den nye multihal fordeler sig på i alt ca. 6.500 etagemeter fordelt på 4 etager og er kendetegnet ved en stor grad af fleksibilitet og multifunktionalitet. Arkitektonisk fremstår huset som en naturlig og harmonisk forlængelse af den nuværende terminalbygning med facadens kombinerede glas- og aluminiumspartier samt den krumme tagkonstruktion, som underlægges den eksisterende terminal. Sammenhængen mellem den eksisterende og nyopførte terminal understreges yderligere med en niveaufri adgang de to bygninger imellem. Byggeriet er med stor hensyntagen til lufthavnens samtidige drift i hele byggeperioden.

Bygherre: Billund Lufthavn A/S
Arkitekt: RUM A/S
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførselsperiode: 2018 - 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 103.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil