Stansomatic

Fase 1: Sagen omfatter om- og tilbygning af ny lagerhal ved Stansomatic. Hallen udgør ca. 807 etagemeter og er udført med sandwichelementer i 6,5 meters højde, TTS- og  trapezplader med varmt tagisolering samt tagpap. Gulvene er udført i armeret beton med isolering. Der er etableret adgang mellem den eksisterende og den nye hal ved bortskæring af eksisterende betonelementer.

Fase 2: Byggeriet, som fordeler sig på i alt ca. 850 m2 etagemeter, omfatter opførelse af ny kantine- og kontorbygning samt udvidelse af produktionsfaciliteter. Den nye administration er placeret i stueetagen, og på 1. salen er der indrettet kantine med tilhørende tagterrasse. 

 

Bygherre: Stansomatic A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk / Atrio Arkitekter
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen
Udførselsperiode: Fase 1; 2016 - Fase 2; 2019
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 16.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil