Erhvervslejemål, Ankersgade - Aarhus

Igangværende projekt: Projektet omfatter ombygning og istandsættelse af den tidligere postcentral på Ankersgade i Aarhus. Ejendommen består af to etager på hver ca. 2.000 m2, samt en underetage på ca. 6.000 m2.

Første salen ombygges til et stort lejemål i en rå New Yorker-stil, hvor den lidt utraditionelle stil går hånd i hånd med ufravigelige krav om høj funktionalitet. For at give ejendommen ekstra kant, etableres et væksthus, som en tilbygning hertil. Der etableres ny hovedindgang med forplads til huset, samt en ny ”gade” i kælderen, hvor der åbnes op til det fri. Byggestilen er rå og utraditionel med fokus på genbrug, hvorved der skabes et helt unikt og uspoleret byggeri.

Projektet forventes afleveret i sommeren 2021.

Bygherre: Olav de Linde A/S
Arkitekt: Olav de Linde A/S
Ingeniør: AFRY
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst
Download reference
som pdf-fil