DIN Forsyning LOT A04, Esbjerg

DIN Forsyning har på Esbjerg Havn opført et nyt varmesystem baseret på energivenlige kilder som el, flis, havvand, vind og overskudsvarme – under projektet ”Fremtidens Fjernvarme”. Til det formål er blandt andet opført en ny varmepumpebygning, som indeholder anlægget der trækker energi ud af havvandet.

Den cirka 15 meter høje varmepumpe bygning med en grundplan på 1.650 m2 og indskudt dæk på første sal, er opført i stålkonstruktioner med sandwichpaneler som facader. Indvendige kerner og vægge er opført i betonelementer og selve tagdækket udført med trapezplader og tagpapdækning.

Projektet er afleveret i sensommeren 2022.

Bygherre: DIN Forsyning A/S
Arkitekt: COWI A/S
Ingeniør: COWI A/S
Udførselsperiode: 2021-2022
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst
Download reference
som pdf-fil