FORCE Technology

Projektet omfatter opførelse af MEGAloop kalibreringshal - en ny produktionsbygning i Vejen, der anvendes til produktionslinje og overvågning i forbindelse med kalibrering af gasmålere og som vil kunne håndtere brintblandinger - en vigtig forudsætning for at indgå i ambitionen om et grønt Power-to-X-eventyr i Danmark.

Den 1.700 m2 store bygning, med et mindre indskudt dæk på 1. salen, opføres primært i betonelementer. Facader og gavle opføres i sandwichelementer, med indvendige bærende vægge i betonelementer, samt en tagkonstruktion i TTS-elementer med udfyldning af bærende trapezplader.

Bygningen er klassificeret som en ATEX-zone, hvorfor selve tagkonstruktionen er konstrueret til sektionsvis at løfte sig, hvormed et evt. tryk straks kan udlignes.

Projektet er afleveret i efteråret 2022.

Bygherre: FORCE Technology
Arkitekt: MOE A/S
Ingeniør: MOE A/S
Udførselsperiode: 2021-2022
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst
Download reference
som pdf-fil