FORCE Technology - MEGALOOP Vejen

FORCE Technology

Igangværende projekt: Projektet omfatter opførelse af MEGALOOP kalibreringshal - en ny produktionsbygning i Vejen, der anvendes til produktionslinje og overvågning i forbindelse med kalibrering af gasmålere.

Den 1.700 m2 store bygning, med et mindre indskudt dæk på 1. salen, opføres primært i betonelementer, med facader og gavle i sandwichelementer, med indvendige bærende vægge i betonelementer samt tagkonstruktion i TTS-elementer med udfyldning af bærende trapezplader.

Projektet forventes afleveret i 2. kvartal 2022.

Bygherre: FORCE Technology
Arkitekt: MOE A/S
Ingeniør: MOE A/S
Udførselsperiode: 2021-2022
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst
Download reference
som pdf-fil