JYSK Distributionscenter

Projektet omfatter udvidelse af eksisterende centrallager beliggende i Uldum – på i alt ca. 9.000 kvm, samt udvendige arealer med belægning og port sluser.

Den otte meter høje bygning, som skal supplere koncernens eksisterende højlagre, er opført med ydervægge i beton, sandwichelementer, facadepaneler og en tagkonstruktion i stål. Hermed matcher bygningen i arkitektur og materialevalg de eksisterende bygninger og skaber ensartethed og harmoni.

Byggeriet, der er pælefunderet (ca. 1000 stk.) og opført med selvbærende terrændæk, er udført med stor hensyntagen til den samtidige lagerdrift.

Bygherre: JYSK Holding A/S
Arkitekt: AK83 
Ingeniør: Rønslev ApS
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 40.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil