JYSK Distributionscenter

Igangværende projekt: Sagen omfatter udvidelse af eksisterende centrallager beliggende i Uldum – på i alt ca. 9.000 kvm. Byggeriet udføres i totalentreprise og skal arkitektonisk indordne sig de eksisterende bygninger med ydervægge i beton, sandwichelementer, facadepaneler og en tagkonstruktion i stål, så det samlede byggeri fremstår som en harmonisk helhed. Byggeriet, der er pælefunderet (ca. 1000 stk.) og opført med selvbærende terrændæk, er udført med stor hensyntagen til den samtidige lagerdrift. Den otte meter høje udvidelse kommer til at supplere koncernens nuværende højlagre og forventes at stå færdig til foråret 2021.

Bygherre: JYSK Holding A/S
Arkitekt: AK83 
Ingeniør: Rønslev ApS
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Ca. 40.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil