P-hus Havneøen

Igangværende: Sagen omfatter et nyt P-hus fordelt på to niveauer på Vejle Havn. Byggeriet opføres med to parkeringsdæk, hvoraf det nederste er placeret ca. 1,1 m under terræn – og det øverste åbne dæk ca. 1,8 m over terræn. Hvert dæk har et areal på ca. 4.000 kvm med plads til ca. 200 parkerede biler. Huset opbygges som et vandtæt kar i pladsstøbt beton funderet på pæle. Herpå opføres overbygningen i betonelementer med øverste dæk som TTP-elementer. Hele bygningen skalmures med mønstermurværk udført i egenproduktion. Foran bygningen anlægges en flisebelagt plads, stenbede samt sidde- og plantekummer i beton.
Det nye p-hus bygges til gavn for turister, vejlensere, Havneøens beboere samt medarbejdere og gæster til Olafur Eliassons ikoniske Fjordenhus. Med sin udtryksfulde teglfacade indgår huset i et harmonisk samspil med de øvrige omkringliggende bygninger.
P-huset forventes ubrugtaget i primo 2021.

Bygherre: Havneøen 1 P/S
Arkitekt: Ravn Arkitektur A/S
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Udførselsperiode: 2020-2021
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst

 

Download reference
som pdf-fil